ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชราม

>> ประกาศราคากลาง ม.11  17/08/2561

>> ประกาษราคากลาง ม .12  17/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.14  20/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.16  20/08/2561

>> ประกาศราคากลาง ม.17  20/08/2561

>> ราคากลางรั้วศูนย์โพนแดง 21/08/61

>>ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วและประตูเหล็ก   06/07/61

>>ประกาศราคากลาง (ปปช 01) โครงการ คสล ม.5  28/05/61

>>ประกาศราคากลาง (ปปช 01) โครงการ คสล ม.16  28/05/61

>>ประกาศราคากลาง (ปปช 01)โครงการ คสล ม.12  28/05/61

>>ประกาศราคากลาง (ปปช 01) โครงการลูกรังสู่พื้น ม.14  25/05/61

>>ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๗  10/05/2561

>>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.17  10/05/2561

>>ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนค้อหมู่ ๔ 10/05/61

>> ประกาศราคากลางลูกรัง ม..8 จุดที่ 1  12/02/2561

>> ประกาศราคากลางลูกรัง ม. 8 จุดที่ 2  12/02/2561

>> ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.9  7/2/2561

>> ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 7/2/2561

>> ปรกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ 8 2/2/2561

>> ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่14 2/2/2561

>>  ประกาศโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่่างองค์การบริหารส่วนตำบลรามราช           29/1/2561

>> ประกาศโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแฮ่ หมู่่ 12 29/1/2561

>> ประกาศโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรามราช หมู่่ 14 29/1/2561

>> งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560